“Ποιότητα – Συνέπεια – Οικονομία”

Υπηρεσίες

Διαχείριση Κτιρίων

Η ΕΡΓΟΠΕΤΡΟΛ αναλαμβάνει καθήκοντα διαχείρισης κτιρίων με απόλυτη συνέπεια και υπευθυνότητα.

Έκδοση Κοινοχρήστων

Το σύστημα έκδοσης κοινοχρήστων εξόδων της ΕΡΓΟΠΕΤΡΟΛ είναι σύγχρονο, αναλυτικό, κατανοητό και εύκολο.

Απολυμάνσεις

Η ΕΡΓΟΠΕΤΡΟΛ με πολυετή εμπειρία στον τομέα των απολυμάνσεων, διαθέτοντας ειδική άδεια υπεύθυνου επιστήμονα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέρμανση

Η ΕΡΓΟΠΕΤΡΟΛ διαθέτει ειδικευμένους και έμπειρους τεχνικούς με ειδική άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, οι οποίοι αναλαμβάνουν υπεύθυνα τις εργασίες συντήρησης του καυστήρα

Πετρέλαιο

Η ΕΡΓΟΠΕΤΡΟΛ παραδίδει άμεσα πετρέλαιο στο κτίριό σας μέσα σε χρονικό περιθώριο δύο ωρών που εσείς μας έχετε προκαθορίσει και εγγυάται για την υψηλή ποιότητα του καυσίμου

Πυροσβεστήρες

Η ΕΡΓΟΠΕΤΡΟΛ αναλαμβάνει  υπεύθυνα τη συντήρηση-αναγόμωση των πυροσβεστήρων σας.

Αποφράξεις

Η ΕΡΓΟΠΕΤΡΟΛ διαθέτει εξειδικευμένα και άρτια εξοπλισμένα συνεργεία, αναλαμβάνουν την απόφραξη, τη συντήρηση και τον καθαρισμό των αποχετευτικών αγωγών.

Μενού