Πυροσβεστήρες

Οι πυροσβεστήρες είναι συσκευές, οι οποίες είναι απαραίτητο να υπάρχουν σε όλες τις πολυκατοικίες και σε επαγγελματικούς χώρους. Η διάρκεια ζωής των πυροσβεστήρων είναι 20 έτη. Οι πυροσβεστήρες πρέπει να συντηρούνται μία φορά ετησίως, για να εξασφαλιστεί η σωστή και αποτελεσματική λειτουργία τους σε περίπτωση ανάγκης. Η ΕΡΓΟΠΕΤΡΟΛ αναλαμβάνει  υπεύθυνα τη συντήρηση-αναγόμωση των πυροσβεστήρων σας, καθώς συνεργάζεται με αξιόπιστα και πιστοποιημένα από τους αρμόδιους φορείς κέντρα ελέγχου και συντήρησης πυροσβεστήρων. Όλοι οι πυροσβεστήρες μετά τη συντήρησή τους φέρουν ετικέτα και δακτύλιο ελέγχου.

Λόγω του υψηλού κόστους αγοράς των πυροσβεστήρων, η ΕΡΓΟΠΕΤΡΟΛ είναι σε θέση να παραχωρήσει ΔΩΡΕΑΝ πυροσβεστήρες στην πολυκατοικία σας. Η μοναδική υποχρέωση της πολυκατοικίας είναι η καταβολή του κόστους συντήρησης των πυροσβεστήρων μετά από ένα έτος χρήσης.

 

Μενού