Διαχείριση Κτιρίων

Η ΕΡΓΟΠΕΤΡΟΛ αναλαμβάνει καθήκοντα διαχείρισης κτιρίων με απόλυτη συνέπεια και υπευθυνότητα. Υποχρέωσή μας είναι η μέριμνα και η τακτοποίηση όλων των θεμάτων που αφορούν στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου σας.
Το πρόγραμμα διαχείρισης της ΕΡΓΟΠΕΤΡΟΛ περιλαμβάνει:
• Έκδοση κοινοχρήστων
• Διανομή ειδοποιητηρίων σε κάθε διαμέρισμα
• Είσπραξη κοινοχρήστων
• Εξόφληση λογαριασμών (ΔΕΗΕΥΔΑΠ,ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ)
• Πληρωμή συνεργείων που έχουν σχέση έργου με το κτίριο
• Καταγραφή ενδείξεων ωρομετρητών αυτονομίας και ογκομέτρηση της δεξαμενής πετρελαίου, ώστε να επιτυγχάνεται έγκαιρος ανεφοδιασμός
• Παραλαβή πετρελαίου πάντα με την παρουσία ενοίκου ή ιδιοκτήτη του κτιρίου
• Επίσκεψη υπαλλήλου της ΕΡΓΟΠΕΤΡΟΛ τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα στο κτίριο για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας του
• Μέριμνα για την ύπαρξη και τη συντήρηση των πυροσβεστήρων του κτιρίου
• Αποκατάσταση βλαβών και μικροεπισκευών μέχρι του ποσού που θα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση του κτιρίου
• Οργάνωση και συντονισμός Γενικών Συνελεύσεων και τήρηση πρακτικών.
• Η ΕΡΓΟΠΕΤΡΟΛ τηρεί αρχείο με όλα τα παραστατικά, που δικαιολογούν τα κοινόχρηστα έξοδα του κτιρίου, το οποίο μπορεί να ελέγξει ανά πάσα στιγμή κάθε ένοικος ή ιδιοκτήτης. Το τμήμα διαχείρισης είναι στη διάθεση παντός ενοίκου ή ιδιοκτήτη για την επίλυση οποιωνδήποτε θεμάτων προκύπτουν στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου.
Μενού