Η ΕΡΓΟΠΕΤΡΟΛ διαθέτει εξειδικευμένα και άρτια εξοπλισμένα συνεργεία, αναλαμβάνουν την απόφραξη, τη συντήρηση και τον καθαρισμό των αποχετευτικών αγωγών. Οι εργασίες πραγματοποιούνται με πιεστικά μηχανήματα υδροβολής, τα οποία εκτοξεύουν νερό υπό υψηλή πίεση και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην καταστρέφονται οι σωλήνες.

  • Τα συνεργεία μας ανταποκρίνονται άμεσα σε έκτακτες περιπτώσεις, που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση.
  • Για την αποφυγή των προβλημάτων που δημιουργούν οι βουλωμένοι αγωγοί, όπως η έντονη δυσοσμία και η πιθανότητα πλημμύρας, συνιστάται ο προληπτικός καθαρισμός του αποχετευτικού δικτύου της πολυκατοικίας σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα ( μία έως δύο φορές ετησίως ).
  • Τα συνεργεία μας αναλαμβάνουν με χαμηλό κόστος τη μηνιαία συντήρηση του αποχετευτικού σας δικτύου ελέγχοντας τα φρεάτια της αποχέτευσης. Επιτυγχάνεται έτσι η σωστή λειτουργία του δικτύου και ελαχιστοποιείται η πιθανότητα φραξίματος των αγωγών. Στην περίπτωση φραξίματος των αγωγών τα συνεργεία μας αναλαμβάνουν άμεσα την απόφραξη χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.
Μενού