Απολυμάνσεις

Σε όλα τα κτίρια συνιστάται η πραγματοποίηση εργασιών απεντόμωσης τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, με σκοπό να αποφευχθούν όλα τα προβλήματα, ακόμη και στην ανθρώπινη υγεία, που μπορεί να προκαλέσουν τα διαφόρων ειδών έντομα. Οι εργασίες απολύμανσης πραγματοποιούνται σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους των κτιρίων, εσωτερικούς και εξωτερικούς, ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με το βαθμό του προβλήματος.

Η ΕΡΓΟΠΕΤΡΟΛ με πολυετή εμπειρία στον τομέα των απολυμάνσεων, διαθέτοντας  ειδική άδεια υπεύθυνου επιστήμονα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άρτια εξοπλισμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα εργασίες απεντόμωσης και μυοκτονίας, που στοχεύουν στη ριζική εξόντωση εντόμων κάθε είδους, όπως κατσαρίδες, μύγες, μυρμήγκια, κοριοί, ψύλλοι κ.ά. και τρωκτικών, όπως ποντικοί και αρουραίοι. Προσφέροντας υψηλή ποιότητα εργασιών και χρησιμοποιώντας τα πιο αποτελεσματικά και ασφαλή φάρμακα εγγυάται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Αναλυτικότερα, τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται κατά τις εργασίες απεντόμωσης και μυοκτονίας είναι:

Εντομοκτόνα

• K-othrine WP: Εντομοκτόνο υγρής μορφής με δραστική ουσία deltamethrine 2.5%
• Imperator : Εντομοκτόνο υγρής μορφής με δραστική ουσία permethrin 25%
• Icon: Εντομοκτόνο υγρής μορφής με δραστική ουσία λ-cyhalothrin 2.5%
• Golliath: Εντομοκτόνο σε μορφή gel με δραστική ουσία fipronil 0.05%

Τα εντομοκτόνα είναι μεγάλης διάρκειας, μη πτητικά, σχεδόν ή εντελώς άοσμα, φιλικά προς το περιβάλλον, δεν αφήνουν ορατά υπολείμματα, δε βλάπτουν τις επιφάνειες και έχουν υδατική βάση.

Μυοκτόνα

• Notrac: Μυοκτόνο σε μορφή pellet με δραστική ουσία bromadiolone 0.005%
• Klerat: Μυοκτόνο σε μορφή pasta με δραστική ουσία brodifacoum 0.005%

Σημειώνεται ότι τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι όλα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ακόμη, κάθε εφαρμογή συνοδεύεται από πιστοποιητικό απολύμανσης υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο επιστήμονα.

Μενού