Έκδοση Κοινοχρήστων

Το σύστημα έκδοσης κοινοχρήστων εξόδων της ΕΡΓΟΠΕΤΡΟΛ είναι σύγχρονο, αναλυτικό, κατανοητό και εύκολο στην επαλήθευση των ποσών.  Όσον αφορά στις δαπάνες θέρμανσης, ανταποκρίνεται σε κάθε τύπο θέρμανσης (κεντρική, αυτονομία με ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές, boiler) με ακριβείς υπολογισμούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύστημα έκδοσης κοινοχρήστων της ΕΡΓΟΠΕΤΡΟΛ είναι πιστοποιημένο χωρίς πιθανότητα λάθους.

Συγκεκριμένα, η έκδοση κοινοχρήστων περιλαμβάνει:
•    Δύο συγκεντρωτικές καταστάσεις
•    Ειδοποιητήριο για κάθε διαμέρισμα, το οποίο περιλαμβάνει ανάλυση δαπανών ανά κατηγορία
•    Εξοφλητική απόδειξη ενοίκου
•    Εξοφλητική απόδειξη ιδιοκτήτη

Η διανομή των κοινοχρήστων γίνεται όπου μας ζητηθεί και με απόλυτη συνέπεια χρόνου.

Δυνατότητα αποστολής ειδοποιητηρίου μέσω email.

Το πρόγραμμα έκδοσης κοινοχρήστων είναι πιστοποιημένο απο την Γνώμη Πληροφορική

Μενού